อะไหล่ต่างๆ

ขากลมเตี้ย
ขากลมเตี้ย

40 ซม.

ขากลมสูง
ขากลมสูง

70 ซม.

ขาเหลี่ยมสูง
ขาเหลี่ยมสูง

70 ซม.

ขาเหลี่ยมเตี้ยมีบังลม
ขาเหลี่ยมเตี้ยมีบังลม

40 ซม.

ขาเหลี่ยมสูงมีบังลม
ขาเหลี่ยมสูงมีบังลม

70 ซม.

ขาเหลี่ยมเตี้ย
ขาเหลี่ยมเตี้ย

เตาซี / KB10

ขาทูอินวัน 7.5 และ 9 นิ้ว
ขาทูอินวัน 7.5 และ 9 นิ้ว
ขาทูอินวัน 8.5x9 นิ้ว
ขาทูอินวัน 8.5x9 นิ้ว
ขาทูอินวันกลมสแตนเลส 9 นิ้ว
ขาทูอินวันกลมสแตนเลส 9 นิ้ว
ขาเหล็กหล่อขนาด 9.5x10 นิ้ว
ขาเหล็กหล่อขนาด 9.5x10 นิ้ว
ขาทูอินวัน 10 นิ้ว
ขาทูอินวัน 10 นิ้ว
ขาเหล็กหล่อ 10 นิ้ว (หนา)
ขาเหล็กหล่อ 10 นิ้ว (หนา)
ขาเหล็กหล่อขนาด 35 ซม.
ขาเหล็กหล่อขนาด 35 ซม.
ขาเหล็กหล่อขนาด 24x24 ซม.
ขาเหล็กหล่อขนาด 24x24 ซม.
ขาเหล็กหล่อขนาด 29x29 ซม.
ขาเหล็กหล่อขนาด 29x29 ซม.
ขาเหล็กหล่อขนาด 50x50 ซม.
ขาเหล็กหล่อขนาด 50x50 ซม.
บังลม KB5 สูง 3"
บังลม KB5 สูง 3"
บังลม KB5 เหล็กหล่อ 2"
บังลม KB5 เหล็กหล่อ 2"
บังลม KB5 เหล็กหล่อ 3"
บังลม KB5 เหล็กหล่อ 3"
บังลมเตาปิคนิค
บังลมเตาปิคนิค
กะทะเตาจีน KB 5/7/8
กะทะเตาจีน KB 5/7/8
สายแก๊สแบบหนาและบาง
สายแก๊สแบบหนาและบาง
สายแก๊สแรงดันสูง
สายแก๊สแรงดันสูง
กิ๊บรัดสาย
กิ๊บรัดสาย

Tel : 02 940 9949   Fax : 02 579 9806