เตาสำหรับร้านอาหาร โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 3

Burner OD : 8 cm.

Pan support OD : 15 cm.

Height : 9 cm.

Length : 24.5 cm.

Weight : 2 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 4

Burner OD : 10 cm.

Pan support OD : 21.5 cm.

Height : 10 cm.

Length : 30 cm.

Weight : 3.5 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 5 New

Burner OD : 12 cm.

Pan support OD : 28.2 cm.

Height : 10.7 cm.

Length : 42.5 cm.

Weight : 4.6 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 5 Super

Burner OD : 12.5 cm.

Pan support OD : 29 cm.

Height : 12 cm.

Length : 43 cm.

Weight : 5.2 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 5 Auto

Burner OD : 13 cm.

Pan support OD : 29 cm.

Height : 14 cm.

Length : 44 cm.

Weight : 5.2 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 7 New

Burner OD : 16 cm. / ID : 8 cm.

Pan support OD : 32 cm.

Height : 13.6 cm.

Length : 47 cm.

Weight : 6.8 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 7 Super

Burner OD : 17.5 cm.

Pan support OD : 32.7 cm.

Height : 14 cm.

Length : 48 cm.

Weight : 8 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 8 New Short Pipe

Burner OD : 16.5 cm.

Pan support OD : 32 cm.

Height : 13.5 cm.

Length : 46.5 cm.

Weight : 7 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 8 Super Short Pipe

Burner OD : 16.5 cm.

Pan support OD : 33 cm.

Height : 14 cm.

Length : 47.5 cm.

Weight : 8 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 8 New Long Pipe

Burner OD : 16.5 cm.

Pan support OD : 32 cm.

Height : 13.5 cm.

Length : 52.5 cm.

Weight : 7 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 8 Super Long Pipe

Burner OD : 16.5 cm.

Pan support OD : 33 cm.

Height : 14 cm.

Length : 55.5 cm.

Weight : 8 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 8 Auto

Burner OD : 16 cm.

Pan support OD : 33 cm.

Height : 17 cm.

Length : 51 cm.

Weight : 8.2 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 10 Single Pipe

Burner OD : 25.5 cm.

Pan support OD : 43.5 cm.

Height : 18.5 cm.

Length : 75 cm.

Weight : 18 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 10 Dual Pipe

Burner OD : 25 cm.

Length : 75 cm.

Weight : 6.9 kg.

KB 5 New gold หนาทน.png

KB 15 Dual Pipe

Burner OD : 39 cm.

Length : 109 cm.

Weight : 20.23 kg.