our dealers

                ท่านสามารถซื้อสินค้าของเราได้จากตัวแทนจำหน่ายผู้มีประสบการณ์ใกล้บ้านคุณ ทั่วประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน หากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับตำแหน่งร้านค้าหรือสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถโทรหาเราได้ทันทีค่ะ

Boxes in a Truck
กรุงเทพและปริมณฑล
  • โภคภัณฑ์แก๊ส                บางพลี                                       โทร. 02 315 1070

  • รุ่งโรจน์แก๊ส                    คลองถม                                     โทร. 02 861 2669

  • สยามแก๊สแรงก์              พระประแดง                                โทร. 02 383 6868

  • ตลาดไทแก๊ส                  ตลาดไท                                    โทร. 080 456 8134

 

 

ต่างจังหวัด
  • สมบูรณ์สโตร์                   อ.เมือง, จ.ขอนแก่น                    โทร. 043 224 881

  • นานาแก๊ส                        อ.เมือง, จ.สุรินทร์                        โทร. 044 514 391

  • พีพีเอส                            อ.เมือง จ.ภูเก็ต                           โทร. 086 490 8898

  • ลีลี่                                   อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา                 โทร. 086 962 6222