เตาแรงดันสูง / เตาไฮ รุ่น KB 4
High pressure burner Model KB 4
  • ทำมาจากเหล็กหล่อ

  • ขนาดเล็กแต่ไฟแรง

  • สะดวกในการเคลื่อนย้าย 

  • ใช้พ่ื้นที่น้อยในการติดตั้งและจัดเก็บ

  • สำหรับร้านอาหารหรือไปตั้งแคมป์

  • Made of cast iron

  • small size but powerful

  • easy for moving

  • Take up small space 

  • Usage : restaurant or camping

แบบไม่มีวาล์ว  -  ไส้เตา + กะทะ
Burner w/o valve  -  Burner + Pan support
แบบมีวาล์ว ครบชุด
Whole set
ขารองเตา KB 4
Stand for KB 4