หัวปรับแรงดันแก๊ส

KRR หัวปรับแรงดันต่ำ

แรงดันใช้งาน: 39 มิลลิบาร์

เกลียว 1/4" x 1/4"

BOSS หัวปรับแรงดันต่ำ

แรงดันใช้งาน: 37 มิลลิบาร์

อัตราจ่ายแกีสสูงสุด 3.8-4 กก. / ชม.

พวงมาลัยทองเหลือง

 

 

SCG R-326-SP หัวปรับแรงดันต่ำ มีเซฟตี้และเกจ์

แรงดันเข้า : 700 kPa

แรงดันใช้งาน : 4 kPa

อัตราจ่ายแก๊ส 2 กก. / ชม.

SCG R-500 หัวปรับแรงดันต่ำออโต้ มีเกจ์ เซฟตี้ และตัวตั้งเวลา

พวงมาลัยทองเหลือง

แรงดันใช้งาน   : 4 kPa

อัตราจ่ายแก๊ส  : 2 กก. / ชม.

SCG R-323-H หัวปรับแรงดันต่ำ สำหรับถัง 4 กก.

แรงดันใช้งาน : 2.8 kPa

อัตราจ่ายแก๊ส : 1.5 กก. / ชม.

SCG หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ แบบกด

แรงดันใช้งาน : 37 mbar

อัตราจ่ายแก๊ส : 2.5 กก. / ชม.

SCG R-924 หัวปรับแรงดันสูง เกลียวทองเหลือง

แรงดันเข้า : 800 kPa

แรงดันออก : 180 kPa

อัตราการจ่ายแก๊ส : 6 กก. / ชม.

H35P GASMATIC หัวปรับแรงดันสูง

แรงดันใช้งาน: 0-35 PSI

พวงมาลัยทองเหลือง

H35PSF GASMATIC หัวปรับแรงดันสูงมีเซฟตี้

แรงดันใช้งาน: 0-35 PSI

พวงมาลัยทองเหลืองตัดแก๊สทันทีหากสายแก๊สหลุดหรือขาด

H35PG GASMATIC หัวปรับแรงดันสูง มีเกจ์

แรงดันใช้งาน: 0-35 PSI

พวงมาลัยทองเหลือง

H35PSFG GASMATIC หัวปรับแรงดันสูง มีเกจ์และเซฟตี้

แรงดันใช้งาน: 0-35 PSI

พวงมาลัยทองเหลืองตัดแก๊สทันทีหากสายแก๊สหลุดหรือขาด

GASMATIC หัวปรับแรงดันสูง มีเกจ์ ไม่มีหัวท้าย

เกลียว 1/4" x 1/4"

แรงดันใช้งาน : 0-35 PSI

อัตราการจ่ายก๊สซ 8.5 kg/hr

GASMATIC หัวปรับแรงดันสูง ไม่มีหัวท้าย

เกลียว 1/4" x 1/4"

แรงดันใช้งาน : 0-35 PSI

อัตราการจ่ายก๊สซ 8.5 kg/hr

FISHER 67CH/743 หัวปรับแรงดันสูง (1/4"x1/4")

ใช้สำหรับงานติดตั้งท่อแก๊ส

1/4"x1/4" FNPT

แรงดันใช้งาน: 3-35 PSI

อัตราจ่ายแก๊ส: 750,000 BTU/ชั่วโมง

FISHER 64/35 หัวปรับแรงดันสูง (1/2"x1/2")

ใช้สำหรับงานติดตั้งท่อแก๊ส

1/2"x1/2" FNPT

แรงดันใช้งาน: 5-35 PSI

อัตราจ่ายแก๊ส: 3,600,000 BTU/ชั่วโมง

เกจ์วัดแรงดัน ขนาดต่างๆ

0-35 PSI

0-60 PSI

0-100 PSI

0-280 PSI

Please reload