วาล์วและบอลวาล์ว

วาล์วเตา C20

แบบโยกและหมุน

วาล์วเตา C30

แบบโยกและหมุน

วาล์วเตา C40

วาล์วเตาไฮ KB5 และ KB7

วาล์วเตาไฮ KB8

วาล์วเตาไฮ KB5

วาล์วเตาไฮ KB10

วาล์วเตาอบและวาล์วผีเสื้อ

บอลวาล์ว KITZ 200 - 600 PSI

บอลวาล์ว RT 200 - 600 PSI

วาล์วถังแก๊ส รุ่น V64

Inlet:                                 3/4" - 14 NGT

Outlet:                             0.885 - 14 NGO - LH - INT

Release Pressure:        375 - 480 PSI

Safety Release Valve: 5M3/Min

วาล์วถังแก๊ส รุ่น V55EX

Inlet:                                 0.715 - 14 NGT

Outlet:                             3/8" - 19 BSPF - LH 

Release Pressure:        375 - 480 PSI

Safety Release Valve: 5M3/Min

Please reload